Audit Komitəsi

Komitənin üzvləri:

  • Sədr - Vurğun Sitam oğlu Babaşov
  • Üzvlər – Vahid Rəhman oğlu Paşayev
                    Zaur Qalib oğlu Əhmədov

Bankın fəaliyyətinə nəzarətin və monitorinqin həyata keçirilməsi, daxili nəzarət sisteminin
qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üzrə Səhmdarların Ümumi Yığıncağına və Müşahidə Şurasına
təkliflər vermək vəzifələri daşıyır.