Kredit Komitəsi

Kredit Komitəsinin üzvləri:

  • Sədr –  İdarə Heyətinin Sədri
  • Üzvlər – Baş Maliyyə İnzibatçısı
  •                Baş Əməliyyat İnzibatçısı
  •                Hüquq Departamentinin Direktoru
  •                Kreditlərə Nəzarət Departamentinin Direktoru
  •                Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin Direktoru
  •                Təhlükəsizlik Departamentinin Direktoru

Bank fəaliyyətində mövcud olan kredit risklərini səmərəli idarəetmə, kredit siyasətini müəyyənləşdirmək, kredit məhsullarını təsdiq etmək və mövcud kredit məhsullarına dəyişikliklər etmək, kreditlərin verilməsi və kredit öhdəliklərinin götürülməsi, habelə onların şərtlərinin dəyişdirilməsi və restrukturizasiyasını təsdiq etmək, kreditlərin və kredit öhdəliklərinin faiz dərəсələrini müəyyən etmək, kreditlər üzrə mümkün zərərlər üçün yaradılmış ehtiyatların yetərliliyini (adekvatlığını) yoxlamaq və təhlil etmək, kredit portfelinə aid riskləri təhlil etmək və digər vəzifələri daşıyır.