Mükafatlandırma Komitəsi

Mükafatlandırma Komitəsinin üzvləri:

  • Sədr –  Müşahidə Şurasının Sədri
  • Üzvlər – İdarə Heyətinin Sədri
  •                 Baş Maliyyə İnzibatçısı
  •                 Baş Əməliyyat İnzibatçısı 
  •                 Hüquq Departamentinin Direktoru
  •                 Kreditlərə Nəzarət Departamentinin Direktoru
  •                 Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin Direktoru

Bankda uzunmüddətli nəticəyə əsaslanan motivasiya sisteminin qurulmasi, strateji hədəflərə nail olmasına yönəldilmiş mükafatlandırma siyasətini müəyyənləşdirmək və təsdiq üçün Müşahidə Şurasına təqdim etmək, mükafatlandırma prosesinə nəzarəti həyata keçirmək, mükafatlandırma siyasətinin bankın mənafeyinə zidd olmamasını təmin etmək və bank tərəfindən üzərinə uzunmüddətli risklərin götürülməsi hesabına qısamüddətli perspektivdə gəlir əldə edilməsinə yol verməmək, habelə mükafatlandırma siyasətinin tətbiqi ilə bağlı daxili prosedurların hazırlanmasını təmin etmək məqsədilə yaradılan orqandır.