Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsi

Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsinin üzvləri:

  • Sədr –  Müşahidə Şurasının Üzvü
  • Üzvlər  – Baş Maliyyə İnzibatçısı
  •                  Baş Əməliyyat İnzibatçısı
  •                  İnformasiya Texnologiyaları Departamentinin Direktoru
  •                  Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin Direktoru
  •                  Hüquq Departamentinin Direktoru
  •                  Kreditlərə Nəzarət Departamentinin Direktoru
  •                  Audit Komitəsinin Sədri (səsvermə hüququ olmadan)

Bankın fəaliyyəti nəticəsində yaranan bütün növ risklərin idarə edilməsi ilə bağlı siyasətlərin, qaydaların, limitlərin müəyyən olunması və qiymətləndirilməsini, digər komitələrin fəaliyyətinin koordinasiya edilməsini, risklərin və onlara nəzarət üsullarının müəyyənləşdirməsi üçün bu sahədə mövcud bankdaxili qaydalara aid müvafiq metodoloji izahatların, tövsiyələrin hazırlanmasını həyata keçirir.