Rəhbərlik

Müşahidə Şurası

Fuad Cəbrayıl oğlu Aslanov

Müşahidə Şurasının Sədri

Vurğun Sitam oğlu Babaşov

Müşahidə Şurasının Müstəqil Üzvü

Daşqın Miskin oğlu İsmayılov

Müşahidə Şurasının Üzvü

İdarə Heyəti

Rüfət Fuad oğlu Kərimov

İdarə Heyətinin Sədri, İdarə Heyətinin Üzvü

Səbinə Məmməd qızı Abbasova

Baş Əməliyyat İnzibatçısı, İdarə Heyətinin üzvü