Hesabatlar

Hesabatların ili

Rüb

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 197.21 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 201.50 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 189.46 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 214.48 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 209.98 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 196.82 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 201.57 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 208.26 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 241.72 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 245.81 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 196.35 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 201.60 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 203.83 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 226.97 KB

Faiz riski

Yüklə PDF, 134.97 KB

Kredit riski

Yüklə PDF, 131.38 KB

Likvidlik riski

Yüklə PDF, 179.15 KB

Valyuta riski

Yüklə PDF, 229.24 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 197.42 KB

Cəlb edilmiş vəsaitlər

Yüklə PDF, 100.34 KB

İnvestisiyaların həcmi və mənbəyi barədə məlumat

Yüklə PDF, 73.68 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 200.95 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 225.55 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 214.57 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 245.84 KB

Qiymətli kağızların dövriyyəsi və gəlirliyi

Yüklə PDF, 85.75 KB

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat

Yüklə PDF, 95.16 KB

1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)

Yüklə PDF, 191.91 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 201.57 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 225.74 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 239.56 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 246.42 KB

Faiz riski

Yüklə PDF, 135.19 KB

Kredit riski

Yüklə PDF, 132.26 KB

Likvidlik riski

Yüklə PDF, 182.41 KB

Valyuta riski

Yüklə PDF, 229.90 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 197.40 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 202.44 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 234.99 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 239.80 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 245.70 KB

Valyuta riski

Yüklə PDF, 175.75 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 197.43 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 202.41 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 234.91 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 239.05 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 245.67 KB

Faiz riski

Yüklə PDF, 127.46 KB

Kredit riski

Yüklə PDF, 132.83 KB

Likvidlik riski

Yüklə PDF, 181.81 KB

Valyuta riski

Yüklə PDF, 229.79 KB

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə

Yüklə PDF, 174.12 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 196.86 KB

Cəlb edilmiş vəsaitlər

Yüklə PDF, 98.37 KB

İnvestisiyaların həcmi və mənbəyi barədə məlumat

Yüklə PDF, 87.29 KB

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti

Yüklə PDF, 46.40 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 199.80 KB

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü

Yüklə PDF, 117.71 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 225.63 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 239.61 KB

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat (min manatla)

Yüklə PDF, 394.21 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 245.70 KB

Qiymətli kağızların dövriyyəsi və gəlirliyi

Yüklə PDF, 85.72 KB

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

Yüklə PDF, 170.05 KB

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat

Yüklə PDF, 92.02 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 195.62 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 201.12 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 224.41 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 239.46 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 242.94 KB

Faiz riski

Yüklə PDF, 127.46 KB

Kredit riski

Yüklə PDF, 132.28 KB

Likvidlik riski

Yüklə PDF, 182.87 KB

Valyuta riski

Yüklə PDF, 229.90 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 214.47 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 239.31 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 223.29 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 239.49 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 244.17 KB

Faiz riski

Yüklə PDF, 127.39 KB

Likvidlik riski

Yüklə PDF, 182.99 KB

Valyuta riski

Yüklə PDF, 175.44 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 197.42 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 239.31 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 225.59 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 239.50 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 211.88 KB

Faiz riski

Yüklə PDF, 111.54 KB

Kredit riski

Yüklə PDF, 132.26 KB

Likvidlik riski

Yüklə PDF, 182.67 KB

Valyuta riski

Yüklə PDF, 230.58 KB

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə

Yüklə PDF, 172.84 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 197.38 KB

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti

Yüklə PDF, 48.82 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 201.53 KB

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar

Yüklə PDF, 118.17 KB

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri

Yüklə PDF, 193.58 KB

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü

Yüklə PDF, 117.52 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 235.69 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 257.24 KB

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat (min manatla) -

Yüklə PDF, 403.29 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 246.28 KB

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

Yüklə PDF, 202.32 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 69.06 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 200.97 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 95.82 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 256.51 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 88.53 KB

Faiz riski

Yüklə PDF, 126.84 KB

Kredit riski

Yüklə PDF, 131.72 KB

Likvidlik riski

Yüklə PDF, 204.48 KB

Valyuta riski

Yüklə PDF, 106.38 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 69.09 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 201.86 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 228.69 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 256.77 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 72.95 KB

Faiz riski

Yüklə PDF, 114.67 KB

Kredit riski

Yüklə PDF, 134.20 KB

Likvidlik riski

Yüklə PDF, 204.42 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 106.64 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 109.20 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 130.87 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 325.94 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 125.61 KB

Faiz riski

Yüklə PDF, 157.22 KB

Kredit riski

Yüklə PDF, 175.85 KB

Likvidlik riski

Yüklə PDF, 101.99 KB

Valyuta riski

Yüklə PDF, 127.99 KB

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə

Yüklə PDF, 245.56 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 267.69 KB

Cəlb edilmiş vəsaitlər haqqında

Yüklə PDF, 78.76 KB

İnvestisiyaların həcmi və mənbəyi barədə məlumat

Yüklə PDF, 84.83 KB

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti

Yüklə PDF, 163.61 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 272.33 KB

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar

Yüklə PDF, 212.99 KB

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri

Yüklə PDF, 297.00 KB

Kreditlərin, o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlərin regionlar üzrə coğrafi bölgüsü

Yüklə PDF, 237.03 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 296.62 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 328.39 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 317.43 KB

Qiymətli kağızların dövriyyəsi və gəlirliyi

Yüklə PDF, 77.74 KB

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - aktivlərin maddələri

Yüklə PDF, 271.25 KB

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - öhdəliklərin maddələri

Yüklə PDF, 154.34 KB

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat

Yüklə PDF, 43.59 KB

Faiz riski

Yüklə PDF, 155.92 KB

Kredit riski

Yüklə PDF, 132.67 KB

Likvidlik riski

Yüklə PDF, 204.36 KB

Valyuta riski

Yüklə PDF, 252.18 KB

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Yüklə PDF, 150.01 KB

Faiz riski

Yüklə PDF, 142.82 KB

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 257.29 KB

Kredit riski

Yüklə PDF, 99.07 KB

Likvidlik riski

Yüklə PDF, 232.80 KB

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 284.51 KB

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Yüklə PDF, 305.02 KB

Valyuta riski

Yüklə PDF, 242.70 KB

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Yüklə PDF, 313.80 KB

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə

Yüklə PDF, 146.38 KB

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti

Yüklə PDF, 107.96 KB

Kreditlərin regionlar üzrə coğrafi bölgüsü

Yüklə PDF, 145.45 KB

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar

Yüklə PDF, 132.83 KB

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

Yüklə PDF, 254.63 KB

Ödəniş müddətlərinin bölgüsü

Yüklə PDF, 438.09 KB