Bank Avrasiya ASC

Qiymətli kağızların dövriyyəsi və gəlirliyi

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2019
Yenilənmə tarixi:   25.11.2019
NövFormaQeydiyyat nömrəsiNominal dəyəri (AZN)Bazar dəyəri (AZN)Ödəniş tarixi və ya dövrüVerdiyi hüquqlar (sadalanır)Dividend gəlirliyi (AZN)Faiz gəlirliyi (%)
1Səhm (adi)sənədsiz adi adlı səhmAZ1005006890250000000