Bank Avrasiya ASC

Qiymətli kağızların dövriyyəsi və gəlirliyi

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
NövFormaQeydiyyat nömrəsiNominal dəyəri (AZN)Bazar dəyəri (AZN)Ödəniş tarixi və ya dövrüVerdiyi hüquqlar (sadalanır)Dividend gəlirliyi (AZN)Faiz gəlirliyi (%)
1Səhm (adi)sənədsiz adi adlı səhmAZ1005006890250000000