Bank Avrasiya ASC

Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış bütün əqdlər

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2019
Yenilənmə tarixi:   25.11.2019
Aidiyyəti şəxsMəbləğ
Fiziki şəxsHüquqi şəxs
Fiziki şəxs 2.00
Fiziki şəxs 2.25
Fiziki şəxs 9.00
Fiziki şəxs 9.30
Fiziki şəxs 5.0
Fiziki şəxs 8.40
Fiziki şəxs 3.00
Fiziki şəxs 5.00
Fiziki şəxs 1.51
Fiziki şəxs 4.88
Fiziki şəxs 0.28
Fiziki şəxs 2.00
Fiziki şəxs 4.50
Fiziki şəxs 77.83
Fiziki şəxs 10.50
Fiziki şəxs 40.23
Fiziki şəxs 4.40
Fiziki şəxs 22.19
Fiziki şəxs 6.30
Fiziki şəxs 5.10
Fiziki şəxs 7.49
Fiziki şəxs 1.79
Fiziki şəxs 10.00
Fiziki şəxs 26.42
Fiziki şəxs 42.00
Fiziki şəxs 5.00
Fiziki şəxs 1.00
Fiziki şəxs 5.00
Fiziki şəxs 9.30
Fiziki şəxs 4.20
Fiziki şəxs 0.02
Fiziki şəxs 0.57
Fiziki şəxs 1.44
Fiziki şəxs 72.65
Fiziki şəxs 26.69
Fiziki şəxs 0.55
Fiziki şəxs 3.00
Fiziki şəxs 4.14
Fiziki şəxs 2.23
Fiziki şəxs 3.80
Fiziki şəxs 0.50
Fiziki şəxs 0.13
Fiziki şəxs 3.44
Fiziki şəxs 37.24
Fiziki şəxs 3.30
Fiziki şəxs 0.65
Fiziki şəxs 0.65
Fiziki şəxs 20.00