Bank Avrasiya ASC

Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış bütün əqdlər

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
Aidiyyəti şəxsMəbləğ
Fiziki şəxsHüquqi şəxs
Fiziki şəxs 2.5
Fiziki şəxs 0.84
Fiziki şəxs 3.74
Fiziki şəxs 2.21
Fiziki şəxs 1.83
Fiziki şəxs 0
Fiziki şəxs 95
Fiziki şəxs 2.48
Fiziki şəxs 105.7
Fiziki şəxs 0.61
Fiziki şəxs 1.78
Fiziki şəxs 0.17
Fiziki şəxs 4.25
Fiziki şəxs 0
Fiziki şəxs 77.45
Fiziki şəxs 1.1
Fiziki şəxs 1.62
Fiziki şəxs 39.71
Fiziki şəxs 3.67
Fiziki şəxs 5.8
Fiziki şəxs 21.98
Fiziki şəxs 3.53
Fiziki şəxs 0.17
Fiziki şəxs 0.45
Fiziki şəxs 1.46
Fiziki şəxs 1.76
Fiziki şəxs 2.7
Fiziki şəxs 0.01
Fiziki şəxs 76.65
Fiziki şəxs 5.88
Fiziki şəxs 0
Fiziki şəxs 1.46
Fiziki şəxs 25.6
Fiziki şəxs 0
Fiziki şəxs 41.1
Fiziki şəxs 0
Fiziki şəxs 0
Fiziki şəxs 0
Fiziki şəxs 0
Fiziki şəxs 4.2
Fiziki şəxs 0.23
Fiziki şəxs 1.44
Fiziki şəxs 72.3
Fiziki şəxs 1.39
Fiziki şəxs 2.78
Fiziki şəxs 2.49
Fiziki şəxs 0
Fiziki şəxs 0.38
Fiziki şəxs 2.89
Fiziki şəxs 2.94
Fiziki şəxs 36.84
Fiziki şəxs 2
Fiziki şəxs 0
Fiziki şəxs 1.8
Fiziki şəxs 0
Fiziki şəxs 0.41
Fiziki şəxs 13.17
Fiziki şəxs 1