Bank Avrasiya ASC

Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış bütün əqdlər

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
Aidiyyəti şəxsMəbləğ
Fiziki şəxsHüquqi şəxs
Fiziki şəxs 3.01
Fiziki şəxs 25
Fiziki şəxs 3.22
Fiziki şəxs 96.52
Fiziki şəxs 104.76
Fiziki şəxs 36.12
Fiziki şəxs 78.94
Fiziki şəxs 55.22
Fiziki şəxs 18.77
Fiziki şəxs 6.38
Fiziki şəxs 3.57
Fiziki şəxs 1.52
Fiziki şəxs 76.5
Fiziki şəxs 4.21
Fiziki şəxs 0.76
Fiziki şəxs 64.94
Fiziki şəxs 77.58
Fiziki şəxs 1.18
Fiziki şəxs 4.22
Fiziki şəxs 3.9
Fiziki şəxs 43.64
Fiziki şəxs 7.9
Fiziki şəxs 19.96
Fiziki şəxs 0.17
Fiziki şəxs
Fiziki şəxs
Fiziki şəxs