Bank Avrasiya ASC

Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış bütün əqdlər

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2019
Yenilənmə tarixi:   27.07.2020
Aidiyyəti şəxsMəbləğ
Fiziki şəxsHüquqi şəxs
Fiziki şəxs 3.5
Fiziki şəxs 80
Fiziki şəxs 22.19
Fiziki şəxs 4.95
Fiziki şəxs 3.62
Fiziki şəxs 90.05
Fiziki şəxs 103.88
Fiziki şəxs 4.99
Fiziki şəxs 25.62
Fiziki şəxs 1.31
Fiziki şəxs 2.91
Fiziki şəxs 0.51
Fiziki şəxs 76.67
Fiziki şəxs 0.7
Fiziki şəxs 115.5
Fiziki şəxs 5.96
Fiziki şəxs 4.44
Fiziki şəxs 5.27
Fiziki şəxs 38.64
Fiziki şəxs 18.51
Fiziki şəxs 0.51
Fiziki şəxs 1.17
Fiziki şəxs 0.31
Fiziki şəxs 3.3
Fiziki şəxs 3.92
Fiziki şəxs 75.58
Fiziki şəxs 0.28
Fiziki şəxs 2.46
Fiziki şəxs 0.2
Fiziki şəxs 9.9
Fiziki şəxs 23.91
Fiziki şəxs 39.24
Fiziki şəxs 0
Fiziki şəxs 71.56
Fiziki şəxs 1.44
Fiziki şəxs 4.2
Fiziki şəxs 1.3
Fiziki şəxs 0.79
Fiziki şəxs 1.96
Fiziki şəxs 1.89
Fiziki şəxs 2.19
Fiziki şəxs 36.02
Fiziki şəxs 0.13
Fiziki şəxs 0
Fiziki şəxs 2.09
Fiziki şəxs 1.09
Fiziki şəxs 13.4
Fiziki şəxs 2.36