Bank Avrasiya ASC

Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış bütün əqdlər

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020
Yenilənmə tarixi:   27.01.2021
Aidiyyəti şəxsMəbləğ
Fiziki şəxsHüquqi şəxs
Fiziki şəxs 2.7
Fiziki şəxs 0.7
Fiziki şəxs 1
Fiziki şəxs 16.32
Fiziki şəxs 77.61
Fiziki şəxs 8.5
Fiziki şəxs 5
Fiziki şəxs 1.73
Fiziki şəxs 88.72
Fiziki şəxs 8.4
Fiziki şəxs 12
Fiziki şəxs 102.41
Fiziki şəxs 6
Fiziki şəxs 24.82
Fiziki şəxs 0.81
Fiziki şəxs 1.5
Fiziki şəxs 5
Fiziki şəxs 75.87
Fiziki şəxs 0.36
Fiziki şəxs 2
Fiziki şəxs 114.49
Fiziki şəxs 3.26
Fiziki şəxs 3.71
Fiziki şəxs 37.53
Fiziki şəxs 10.5
Fiziki şəxs 17.98
Fiziki şəxs 0.55
Fiziki şəxs 3.41
Fiziki şəxs 1.07
Fiziki şəxs 0.5
Fiziki şəxs 6.3
Fiziki şəxs 74.48
Fiziki şəxs 7
Fiziki şəxs 3
Fiziki şəxs 22.17
Fiziki şəxs 37.32
Fiziki şəxs 27
Fiziki şəxs 1
Fiziki şəxs 5
Fiziki şəxs 10.45
Fiziki şəxs 5
Fiziki şəxs 0.94
Fiziki şəxs 4.2
Fiziki şəxs 1.4
Fiziki şəxs 9
Fiziki şəxs 4.2
Fiziki şəxs 35.18
Fiziki şəxs 1.45