Bank Avrasiya ASC

Xüsusi əhəmiyyətli bütün əqdlər (bankın xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan əqdlər)

Fiziki şəxsHüquqi şəxsMəbləğ
AdSoyadAta adıAdVÖENAZN ekv.
Xüsusi əhəmiyyətli bütün əqdlər (bankın xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan əqdlər) mövcüd deyil.