Bank Avrasiya ASC

BANKLAR DA DAXİL OLMAQLA BÜTÜN MALİYYƏ İNSTİTUTLARINDAN VƏ DİGƏR HÜQUQİ ŞƏXSLƏRDƏN CƏLB OLUNMUŞ KREDİTLƏR, DEPOZİTLƏR (fiziki şəxslərin əmanətlərindən başqa) VƏ DİQƏR ALINMIŞ ÖHDƏLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2021
Yenilənmə tarixi:   27.01.2022
Təşkilatın adıKredit/Depozit/Digər borcMaliyyə sektoru/qeyri-maliyyə sektoruTəşkilatın yerləşdiyi ölkəÖhdəliyin ilkin məbləğiÖhdəliyin qalıq məbləği
SAHİBKARLIGİN İNKİŞAFI FONDUKreditMaliyyə sektoruAzərbaycan1940011859.29
İKZFKreditMaliyyə sektoruAzərbaycan36387.8432606.84
BAKISIĞORTA ASCDepozitMaliyyə sektoruAzərbaycan255255
CƏMİ:56042.8444721.13