Bank Avrasiya ASC

BANKLAR DA DAXİL OLMAQLA BÜTÜN MALİYYƏ İNSTİTUTLARINDAN VƏ DİGƏR HÜQUQİ ŞƏXSLƏRDƏN CƏLB OLUNMUŞ KREDİTLƏR, DEPOZİTLƏR (fiziki şəxslərin əmanətlərindən başqa) VƏ DİQƏR ALINMIŞ ÖHDƏLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   24.01.2023
Təşkilatın adıKredit/Depozit/Digər borcMaliyyə sektoru/qeyri-maliyyə sektoruTəşkilatın yerləşdiyi ölkəÖhdəliyin ilkin məbləğiÖhdəliyin qalıq məbləği
SAHİBKARLIGİN İNKİŞAFI FONDUKreditMaliyyə sektoruAzərbaycan144007373.20
İKZFKreditMaliyyə sektoruAzərbaycan45664.8540661.64
BAKISIĞORTA ASCDepozitMaliyyə sektoruAzərbaycan255255
BEYNƏLXALQ BANKDepozitMaliyyə sektoruAzərbaycan255255
PAŞA BANK ASCDepozitMaliyyə sektoruAzərbaycan255255
CƏMİ:DepozitMaliyyə sektoruAzərbaycan1700017000