Bank Avrasiya ASC

İnvestisiyaların həcmi və mənbəyi barədə məlumat

TarixdənTarixədəkİnvestisiyaların yönəldilmiş olduğu predmet (qiymətli kağız, daşınmaz əmlak, qiymətli metal və s.)İnvestisiyaların yönəldilmiş sahəyə dair daha ətraflı məlumatİnvestisiyaların məbləği (AZN)İnvestisiyaların mənbəyi
İnvestisiyalar mövcüd deyil.