Bank Avrasiya ASC

İnvestisiyaların həcmi və mənbəyi barədə məlumat

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2021
Yenilənmə tarixi:   27.01.2022
TarixdənTarixədəkİnvestisiyaların yönəldilmiş olduğu predmet (qiymətli kağız, daşınmaz əmlak, qiymətli metal və s.)İnvestisiyaların yönəldilmiş sahəyə dair daha ətraflı məlumatİnvestisiyaların məbləği (min AZN)İnvestisiyaların mənbəyi
130/12/2021daşınmaz əmlak3563.65Ehtiyatlar