Bank Avrasiya ASC

İnvestisiyaların həcmi və mənbəyi barədə məlumat

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   24.01.2023
TarixdənTarixədəkİnvestisiyaların yönəldilmiş olduğu predmet (qiymətli kağız, daşınmaz əmlak, qiymətli metal və s.)İnvestisiyaların yönəldilmiş sahəyə dair daha ətraflı məlumatİnvestisiyaların məbləği (min AZN)İnvestisiyaların mənbəyi
131/12/2022daşınmaz əmlak3529.7Ehtiyatlar