Bank Avrasiya ASC

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020
Yenilənmə tarixi:   26.01.2021
İstifadə olunan hedc alətləri (svop, forvard, opsiyon və s.) Bu cür alətlər yoxdur
Hər bir alətin hansı valyutalar arasında aparıldığına dair məlumat