Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
cəmi (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlər (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı (faizlə)
Cəmi kredit portfeli110234.5719015.817.25
1.Sənaye 22081.119548.878.66
1.1.1 Mədən çıxarma sənayesi000
1.1.2 Emal sənayesi, cəmi22081.119548.878.66
1.1.3 Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı 000
1.1.4 Sənayenin digər sahələri000
2. Kənd təsərrüfatı10542.8592.240.08
3. Tikinti sahəsi1614.32525.040.48
4. Nəqliyyat, cəmi57.6157.610.05
5. İnformasiya və Rabitə1567.0500
6. Ticarət müəssisələrinə kredit, cəmi21530.365139.994.66
7. Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri 5737.561517.841.38
8. Mərkəzi idarəetmə orqanları və bələdiyyələr000
9. İctimai Təşkilatlara000
10. Şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün fiziki şəxslərə kreditlər, cəmi46119.592134.211.94
a) Yaşayış sahəsinin alınmasına42648.941691.731.53
a1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 27748.831691.731.53
b) Yaşayış sahəsinin tikintisi və təmirinə258.84180.280.16
b1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 256.84179.750.16
c) Avtomobil alınmasına275.2249.570.23
d) Məişət avadanlıqlarının alınmasına43.680.250
e) Kredit kartları359.50.270
f) Digər2533.4312.110.01
11. Digər Kreditlər984.1200