Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
cəmi (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlər (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı (faizlə)
Cəmi kredit portfeli108336.1524923.9623.01
1.Sənaye 18801.469195.398.49
1.1.1 Mədən çıxarma sənayesi000
1.1.2 Emal sənayesi, cəmi18801.469195.398.49
1.1.3 Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı 000
1.1.4 Sənayenin digər sahələri000
2. Kənd təsərrüfatı10299.005992.245.53
3. Tikinti sahəsi1594.79525.040.48
4. Nəqliyyat, cəmi000
5. İnformasiya və Rabitə000
6. Ticarət müəssisələrinə kredit, cəmi19294.564997.84.61
7. Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri 10182.351920.791.77
8. Mərkəzi idarəetmə orqanları və bələdiyyələr000
9. İctimai Təşkilatlara000
10. Şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün fiziki şəxslərə kreditlər, cəmi48163.992292.72.12
a) Yaşayış sahəsinin alınmasına39765.681841.021.7
a1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 29280.071841.021.7
b) Yaşayış sahəsinin tikintisi və təmirinə252.62180.190.17
b1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 251.42179.750.17
c) Avtomobil alınmasına271.64249.030.23
d) Məişət avadanlıqlarının alınmasına32.230.130
e) Kredit kartları445.887.360.01
f) Digər7395.9414.980.01
11. Digər Kreditlər0.0000