Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2020
Yenilənmə tarixi:   27.07.2020
cəmi (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlər (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı (faizlə)
Cəmi kredit portfeli107215.8532508.2230.32
1.Sənaye 18094.0515484.5614.44
1.1.1 Mədən çıxarma sənayesi000
1.1.2 Emal sənayesi, cəmi18094.0515484.5614.44
1.1.3 Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı 000
1.1.4 Sənayenin digər sahələri000
2. Kənd təsərrüfatı10095.467929.597.4
3. Tikinti sahəsi1634.79525.040.49
4. Nəqliyyat, cəmi000
5. İnformasiya və Rabitə000
6. Ticarət müəssisələrinə kredit, cəmi17158.961929.741.8
7. Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri 10778.592166.672.02
8. Mərkəzi idarəetmə orqanları və bələdiyyələr000
9. İctimai Təşkilatlara000
10. Şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün fiziki şəxslərə kreditlər, cəmi49453.994472.624.17
a) Yaşayış sahəsinin alınmasına40997.783859.183.6
a1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 40997.783859.183.6
b) Yaşayış sahəsinin tikintisi və təmirinə247.20180.190.17
b1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 246.57179.750.17
c) Avtomobil alınmasına269.29248.810.23
d) Məişət avadanlıqlarının alınmasına17.570.050
e) Kredit kartları349.212.50.01
f) Digər7572.95171.90.16
11. Digər Kreditlər0.0000