Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020
Yenilənmə tarixi:   27.01.2021
cəmi (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlər (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı (faizlə)
Cəmi kredit portfeli112616.3322461.619.95
1.Sənaye 24517.414195.4812.61
1.1.1 Mədən çıxarma sənayesi000
1.1.2 Emal sənayesi, cəmi24517.414195.4812.61
1.1.3 Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı 000
1.1.4 Sənayenin digər sahələri000
2. Kənd təsərrüfatı9851.712029.591.8
3. Tikinti sahəsi1544.24525.040.47
4. Nəqliyyat, cəmi000
5. İnformasiya və Rabitə000
6. Ticarət müəssisələrinə kredit, cəmi19613.981929.741.71
7. Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri 8489.96550.770.49
8. Mərkəzi idarəetmə orqanları və bələdiyyələr000
9. İctimai Təşkilatlara000
10. Şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün fiziki şəxslərə kreditlər, cəmi48599.043230.992.87
a) Yaşayış sahəsinin alınmasına41102.992866.482.55
a1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 41102.992866.482.55
b) Yaşayış sahəsinin tikintisi və təmirinə117.03117.030.10
b1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 116.63116.630.10
c) Avtomobil alınmasına114.7369.610.06
d) Məişət avadanlıqlarının alınmasına13.1400
e) Kredit kartları316.3100
f) Digər6934.84177.870.16
11. Digər Kreditlər0.0000