Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2021
Yenilənmə tarixi:   26.01.2022
cəmi (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlər (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı (faizlə)
Cəmi kredit portfeli114221.1629382.9625.72
1.Sənaye 25515.8915964.6513.98
1.1.1 Mədən çıxarma sənayesi000
1.1.2 Emal sənayesi, cəmi25515.8915964.6513.98
1.1.3 Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı 000
1.1.4 Sənayenin digər sahələri000
2. Kənd təsərrüfatı10515.848413.437.37
3. Tikinti sahəsi1243.1047700
4. Nəqliyyat, cəmi000
5. İnformasiya və Rabitə000
6. Ticarət müəssisələrinə kredit, cəmi19005.701929.741.69
7. Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri 15173.54347.590.30
8. Mərkəzi idarəetmə orqanları və bələdiyyələr000
9. İctimai Təşkilatlara000
10. Şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün fiziki şəxslərə kreditlər, cəmi42767.092727.562.39
a) Yaşayış sahəsinin alınmasına38845.222288.352
a1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 38655.072288.352
b) Yaşayış sahəsinin tikintisi və təmirinə98.4498.440.09
b1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 98.4498.440.09
c) Avtomobil alınmasına305.9048.640.04
d) Məişət avadanlıqlarının alınmasına1.0400
e) Kredit kartları364.280.370
f) Digər3152.21291.760.26
11. Digər Kreditlər000