Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   24.01.2023
cəmi (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlər (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı (faizlə)
Cəmi kredit portfeli125352.0017224.1813.74
1.Sənaye 16196.513690.032.94
1.1.1 Mədən çıxarma sənayesi000
1.1.2 Emal sənayesi, cəmi16196.513690.032.94
1.1.3 Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı 000
1.1.4 Sənayenin digər sahələri000
2. Kənd təsərrüfatı10602.027121.845.68
3. Tikinti sahəsi4480.45597487.770.39
4. Nəqliyyat, cəmi3187.0630002.39
5. İnformasiya və Rabitə000
6. Ticarət müəssisələrinə kredit, cəmi115011929.741.54
7. Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri 20933.691995.551.59
8. Mərkəzi idarəetmə orqanları və bələdiyyələr000
9. İctimai Təşkilatlara000
10. Şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün fiziki şəxslərə kreditlər, cəmi58451.261457.851.16
a) Yaşayış sahəsinin alınmasına49574.991228.260.98
a1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 49574.991228.260.98
b) Yaşayış sahəsinin tikintisi və təmirinə232.0700
b1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 232.0700
c) Avtomobil alınmasına4313.4140.340.03
d) Məişət avadanlıqlarının alınmasına9.2100
e) Kredit kartları328.5450
f) Digər3993.05184.260.15
11. Digər Kreditlər000