Bank Avrasiya ASC

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2019
Yenilənmə tarixi:   22.11.2019
İri kredit tələblərinin məbləği*İri kredit tələbinin bankın məcmu kapitalına nisbəti (%-lə)
17402.711.86
200
300