Bank Avrasiya ASC

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
İri kredit tələblərinin məbləği*İri kredit tələbinin bankın məcmu kapitalına nisbəti (%-lə)
122436.250.33
200
300