Bank Avrasiya ASC

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
İri kredit tələblərinin məbləği*İri kredit tələbinin bankın məcmu kapitalına nisbəti (%-lə)
121470.120.31
200
300