Bank Avrasiya ASC

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2020
Yenilənmə tarixi:   27.06.2020
İri kredit tələblərinin məbləği*İri kredit tələbinin bankın məcmu kapitalına nisbəti (%-lə)
121470.120.32
200
300