Bank Avrasiya ASC

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   24.01.2023
İri kredit tələblərinin məbləği*İri kredit tələbinin bankın məcmu kapitalına nisbəti (%-lə)
140502.0356
2
3