Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2019
Yenilənmə tarixi:   19.11.2019
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 38680.29
1.2 3-6 ay 10248.42
1.3 6-12 ay 15338.6
1.4 12-24 ay 10473.74
1.5 24-36 ay 7309.24
1.6 36 aydan yuxarı 39637.48
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 8328.95
2.2 3-6 ay 4588.84
2.3 6-12 ay 5867.77
2.4 12-24 ay 6290.45
2.5 24-36 ay 5.28
2.6 36 aydan yuxarı 43061.08
3“Qəp”
3.1 0-3 ay 30351.34
3.2 3-6 ay 5659.58
3.3 6-12 ay 9470.83
3.4 12-24 ay 4183.3
3.5 24-36 ay 7303.96
3.6 36 aydan yuxarı -3423.6