Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 21103.6
1.2 3-6 ay 10824.89
1.3 6-12 ay 31825.79
1.4 12-24 ay 11608.71
1.5 24-36 ay 4801.51
1.6 36 aydan yuxarı 42947.65
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 4524.28
2.2 3-6 ay 3459.3
2.3 6-12 ay 12260.46
2.4 12-24 ay 4806.94
2.5 24-36 ay 4431.05
2.6 36 aydan yuxarı 38128
3“Qəp”
3.1 0-3 ay 16579.32
3.2 3-6 ay 7365.59
3.3 6-12 ay 19565.33
3.4 12-24 ay 6801.77
3.5 24-36 ay 370.46
3.6 36 aydan yuxarı 4819.65