Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2021
Yenilənmə tarixi:   25.01.2022
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlərFaiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 7653.64
1.2 3-6 ay 9026.69
1.3 6-12 ay 22800.06
1.4 12-24 ay 21726.76
1.5 24-36 ay 13088.41
1.6 36 aydan yuxarı 32033.42
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklərFaiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 2619.25
2.2 3-6 ay 3208.21
2.3 6-12 ay 6515.56
2.4 12-24 ay 3453.5
2.5 24-36 ay 72.38
2.6 36 aydan yuxarı 41708.98
3“Qəp”Qəp
3.1 0-3 ay 5034.39
3.2 3-6 ay 5818.48
3.3 6-12 ay 16284.5
3.4 12-24 ay 18273.26
3.5 24-36 ay 13016.03
3.6 36 aydan yuxarı -9675.56