Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2022
Yenilənmə tarixi:   25.04.2022
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlərFaiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 18616.92
1.2 3-6 ay 5593.76
1.3 6-12 ay 17887.80
1.4 12-24 ay 20614.28
1.5 24-36 ay 12504.46
1.6 36 aydan yuxarı 36836.92
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklərFaiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 3207.39
2.2 3-6 ay 1487.45
2.3 6-12 ay 8608.09
2.4 12-24 ay 2357.35
2.5 24-36 ay 59.04
2.6 36 aydan yuxarı 41966.26
3“Qəp”Qəp
3.1 0-3 ay 15409.53
3.2 3-6 ay 4106.31
3.3 6-12 ay 9279.71
3.4 12-24 ay 18256.93
3.5 24-36 ay 12445.42
3.6 36 aydan yuxarı -5129.34