Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2022
Yenilənmə tarixi:   15.07.2022
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlərFaiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 6525.80
1.2 3-6 ay 14703.49
1.3 6-12 ay 12450.27
1.4 12-24 ay 23808.61
1.5 24-36 ay 12240.07
1.6 36 aydan yuxarı 38920.97
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklərFaiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 1474.31
2.2 3-6 ay 2031.64
2.3 6-12 ay 8238.46
2.4 12-24 ay 4649.19
2.5 24-36 ay 3064.88
2.6 36 aydan yuxarı 41313.91
3“Qəp”Qəp
3.1 0-3 ay 5051.49
3.2 3-6 ay 12671.85
3.3 6-12 ay 4211.81
3.4 12-24 ay 19159.42
3.5 24-36 ay 9175.19
3.6 36 aydan yuxarı -2392.94