Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2022
Yenilənmə tarixi:   21.10.2022
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlərFaiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 20394.87
1.2 3-6 ay 7004.27
1.3 6-12 ay 20580.44
1.4 12-24 ay 17523.33
1.5 24-36 ay 12808.04
1.6 36 aydan yuxarı 42741.74
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklərFaiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 18537.58
2.2 3-6 ay 4190.33
2.3 6-12 ay 5183.44
2.4 12-24 ay 4761.87
2.5 24-36 ay 2719.94
2.6 36 aydan yuxarı 43176.59
3“Qəp”Qəp
3.1 0-3 ay 1857.29
3.2 3-6 ay 2813.94
3.3 6-12 ay 15397.00
3.4 12-24 ay 12761.46
3.5 24-36 ay 10088.10
3.6 36 aydan yuxarı (434.85)