Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   24.01.2023
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlərFaiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 2525.24
1.2 3-6 ay 6292.95
1.3 6-12 ay 21828.78
1.4 12-24 ay 24078.44
1.5 24-36 ay 30304.30
1.6 36 aydan yuxarı 45748.17
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklərFaiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 25378.61
2.2 3-6 ay 3191.50
2.3 6-12 ay 2406.74
2.4 12-24 ay 5051.22
2.5 24-36 ay 69.87
2.6 36 aydan yuxarı 47926.57
3“Qəp”Qəp
3.1 0-3 ay (22853.37)
3.2 3-6 ay 3101.45
3.3 6-12 ay 19422.04
3.4 12-24 ay 19027.22
3.5 24-36 ay 30234.43
3.6 36 aydan yuxarı (2178.40)