Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2023
Yenilənmə tarixi:   26.04.2023
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlərFaiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 28430.25
1.2 3-6 ay 8882.88
1.3 6-12 ay 17877.61
1.4 12-24 ay 28846.87
1.5 24-36 ay 13577.36
1.6 36 aydan yuxarı 60892.60
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklərFaiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 19958.44
2.2 3-6 ay 1204.38
2.3 6-12 ay 5201.02
2.4 12-24 ay 5496.88
2.5 24-36 ay 51.12
2.6 36 aydan yuxarı 48427.50
3“Qəp”Qəp
3.1 0-3 ay 8471.81
3.2 3-6 ay 7678.50
3.3 6-12 ay 12676.59
3.4 12-24 ay 23349.99
3.5 24-36 ay 13526.24
3.6 36 aydan yuxarı 12465.10