Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2023
Yenilənmə tarixi:   25.07.2023
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlərFaiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 15920.96
1.2 3-6 ay 16591.91
1.3 6-12 ay 19122.07
1.4 12-24 ay 24353.23
1.5 24-36 ay 7235.03
1.6 36 aydan yuxarı 59213.52
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklərFaiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 1127.99
2.2 3-6 ay 1172.18
2.3 6-12 ay 10088.36
2.4 12-24 ay 2395.11
2.5 24-36 ay 28.91
2.6 36 aydan yuxarı 51300.86
3“Qəp”Qəp
3.1 0-3 ay 14792.97
3.2 3-6 ay 15419.73
3.3 6-12 ay 9033.71
3.4 12-24 ay 21958.12
3.5 24-36 ay 7206.12
3.6 36 aydan yuxarı 7912.66