Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 16098.94
1.2 3-6 ay 9448.86
1.3 6-12 ay 24860.32
1.4 12-24 ay 14232.1
1.5 24-36 ay 3721.49
1.6 36 aydan yuxarı 38566.66
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 3270.09
2.2 3-6 ay 2369.17
2.3 6-12 ay 13912.01
2.4 12-24 ay 4144.4
2.5 24-36 ay 4166.7
2.6 36 aydan yuxarı 39056.27
3“Qəp”
3.1 0-3 ay 12828.85
3.2 3-6 ay 7079.69
3.3 6-12 ay 10948.31
3.4 12-24 ay 10087.69
3.5 24-36 ay -445.21
3.6 36 aydan yuxarı -489.61