Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2020
Yenilənmə tarixi:   27.07.2020
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 13601.3
1.2 3-6 ay 18223.43
1.3 6-12 ay 13656.8
1.4 12-24 ay 13604.34
1.5 24-36 ay 2101.77
1.6 36 aydan yuxarı 34306.16
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 2384.99
2.2 3-6 ay 9973.13
2.3 6-12 ay 4680.15
2.4 12-24 ay 4038.46
2.5 24-36 ay 5672.81
2.6 36 aydan yuxarı 37457.7
3“Qəp”
3.1 0-3 ay 11216.32
3.2 3-6 ay 8250.3
3.3 6-12 ay 8976.65
3.4 12-24 ay 9565.88
3.5 24-36 ay -3571.04
3.6 36 aydan yuxarı -3151.54