Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2020
Yenilənmə tarixi:   27.10.2020
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 25439.41
1.2 3-6 ay 8716.64
1.3 6-12 ay 12911.88
1.4 12-24 ay 14417.4
1.5 24-36 ay 4490.87
1.6 36 aydan yuxarı 32603.55
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 4404.71
2.2 3-6 ay 2615.49
2.3 6-12 ay 3845.57
2.4 12-24 ay 3540.91
2.5 24-36 ay 5453.72
2.6 36 aydan yuxarı 37893.71
3“Qəp”
3.1 0-3 ay 21034.71
3.2 3-6 ay 6101.14
3.3 6-12 ay 9066.31
3.4 12-24 ay 10876.49
3.5 24-36 ay -962.85
3.6 36 aydan yuxarı -5290.16