Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020
Yenilənmə tarixi:   26.01.2021
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 10094.25
1.2 3-6 ay 8290.32
1.3 6-12 ay 33857.04
1.4 12-24 ay 14656.67
1.5 24-36 ay 8871.92
1.6 36 aydan yuxarı 35343.68
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 2626.3
2.2 3-6 ay 1189.08
2.3 6-12 ay 4674.64
2.4 12-24 ay 8165.11
2.5 24-36 ay 1880.31
2.6 36 aydan yuxarı 37647.78
3“Qəp”
3.1 0-3 ay 7467.95
3.2 3-6 ay 7101.24
3.3 6-12 ay 29182.4
3.4 12-24 ay 6491.56
3.5 24-36 ay 6991.62
3.6 36 aydan yuxarı -2304.1