Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2021
Yenilənmə tarixi:   22.04.2021
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 18233.49
1.2 3-6 ay 9407.23
1.3 6-12 ay 33086.05
1.4 12-24 ay 9267.94
1.5 24-36 ay 8427.63
1.6 36 aydan yuxarı 33353.30
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 1149.88
2.2 3-6 ay 2237.33
2.3 6-12 ay 5957.56
2.4 12-24 ay 7810.37
2.5 24-36 ay 1658.50
2.6 36 aydan yuxarı 39319.57
3“Qəp”
3.1 0-3 ay 17083.61
3.2 3-6 ay 7169.90
3.3 6-12 ay 27128.49
3.4 12-24 ay 1457.57
3.5 24-36 ay 6769.13
3.6 36 aydan yuxarı -5966.28