Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kredit portfelinin keyfiyyəti

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2019
Yenilənmə tarixi:   20.11.2019
CəmiCari1-30 gün31-60 gün61-90 gün91-120 gün121-150 gün151-180 gün181-210 gün211-240 gün241-270 gün271-300 gün301-330 gün331-365 gün1 il və artıq
Kredit portfeli90038.7765064.858801.40157.145902.7686.5935.273911.0810.5398.961370.0063.73004536.47
Biznes59793.7237346.578461.8411.865900.00003910.0010.53000004152.92
İstehlak5147.563050.61205.1813.182.7619.3924.021.08014.061370.0063.7300383.54
Daşınmaz əmlak25097.4924667.67134.38132.09067.2011.250084.9000000
Digər kreditlər000000000000000