Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kredit portfelinin keyfiyyəti

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2022
Yenilənmə tarixi:   15.07.2022
CəmiCari1-30 gün31-60 gün61-90 gün91-120 gün121-150 gün151-180 gün181-210 gün211-240 gün241-270 gün271-300 gün301-330 gün331-365 gün1 il və artıq
Kredit portfeli114261.5479442.292412.68790.56248.426047.83101.201782.792091.145.164.788.504.225.2921316.66
Biznes67433.6936174.071244.69542.7335.006045.33100.001659.962090.000000019541.91
İstehlak4806.644209.33400.7035.891.322.501.200.801.145.164.788.504.225.29125.81
Daşınmaz əmlak42021.2139058.90767.29211.94212.0900122.030000001648.95
Digər kreditlər000000000000000