Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kredit portfelinin keyfiyyəti

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2022
Yenilənmə tarixi:   21.10.2022
CəmiCari1-30 gün31-60 gün61-90 gün91-120 gün121-150 gün151-180 gün181-210 gün211-240 gün241-270 gün271-300 gün301-330 gün331-365 gün1 il və artıq
Kredit portfeli124892.2989273.795016.871407.71133.382150.6711.590.696047.83101.410.32451.836.628.0620281.50
Biznes72289.9940028.003953.601043.9719.152147.72006045.33100.000450.000018502.21
İstehlak6996.196338.18448.5141.401.772.9411.590.692.501.410.321.836.628.06130.34
Daşınmaz əmlak45606.1142907.61614.76322.34112.450000000001648.95
Digər kreditlər000000000000000