Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kredit portfelinin keyfiyyəti

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2023
Yenilənmə tarixi:   26.04.2023
CəmiCari1-30 gün31-60 gün61-90 gün91-120 gün121-150 gün151-180 gün181-210 gün211-240 gün241-270 gün271-300 gün301-330 gün331-365 gün1 il və artıq
Kredit portfeli129343.4796778.5017013.045169.142725.949.181673.07230.081613.46688.630487.7711.133.822939.71
Biznes67773.1639178.2316226.172744.592561.1601659.9618.191580.66608.310487.77002708.12
İstehlak10333.699912.63172.2535.1223.429.1813.118.734.384.380011.133.82135.53
Daşınmaz əmlak51236.6247687.64614.622389.42141.3600203.1628.4275.94000096.06
Digər kreditlər000000000000000