Bank Avrasiya ASC

Kredit riski - Kredit portfelinin keyfiyyəti

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2020
Yenilənmə tarixi:   27.07.2020
CəmiCari1-30 gün31-60 gün61-90 gün91-120 gün121-150 gün151-180 gün181-210 gün211-240 gün241-270 gün271-300 gün301-330 gün331-365 gün1 il və artıq
Kredit portfeli107215.8570433.44274.24730.773305.916621.711660.4858.2839.3387.112.1871.271.530.279929.38
Biznes57761.8626258.043468.2202026.196449.1911597.420.000.7602.180007959.86
İstehlak8456.227390.67452.1152.0965.647.1407.952.6800.0001.530.27436.18
Daşınmaz əmlak40997.7836784.68353.91678.681214.12125.3663.0750.3335.8987.11071.27001533.35
Digər kreditlər000000000000000